февруари 19, 2018, 03:57:15 am

Општа статистика - ArielWzt19

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
5 пораки
Вкупно започнати Теми:
5 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 0 пораки (0%)
  12 am
 • 0 пораки (0%)
  1 am
 • 0 пораки (0%)
  2 am
 • 0 пораки (0%)
  3 am
 • 0 пораки (0%)
  4 am
 • 1 пораки (20%)
  5 am
 • 0 пораки (0%)
  6 am
 • 0 пораки (0%)
  7 am
 • 0 пораки (0%)
  8 am
 • 1 пораки (20%)
  9 am
 • 0 пораки (0%)
  10 am
 • 0 пораки (0%)
  11 am
 • 0 пораки (0%)
  12 pm
 • 0 пораки (0%)
  1 pm
 • 0 пораки (0%)
  2 pm
 • 1 пораки (20%)
  3 pm
 • 0 пораки (0%)
  4 pm
 • 0 пораки (0%)
  5 pm
 • 1 пораки (20%)
  6 pm
 • 0 пораки (0%)
  7 pm
 • 0 пораки (0%)
  8 pm
 • 0 пораки (0%)
  9 pm
 • 0 пораки (0%)
  10 pm
 • 1 пораки (20%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Барање унбан
2 пораки од вкупмо 5 пораки на членот (40.00%)
2
Support
1 пораки од вкупмо 5 пораки на членот (20.00%)
1
ROLEPLAY Gaming (RPG)
1 пораки од вкупмо 5 пораки на членот (20.00%)
1
Пријави за позиција на серверот
1 пораки од вкупмо 5 пораки на членот (20.00%)
1

Најпопуларен форум према активност

Барање унбан
2 пораки од вкупно 919 пораки на форумот (0.22%)
0.22%
Пријави за позиција на серверот
1 пораки од вкупно 853 пораки на форумот (0.12%)
0.12%
ROLEPLAY Gaming (RPG)
1 пораки од вкупно 1397 пораки на форумот (0.07%)
0.07%
Support
1 пораки од вкупно 2047 пораки на форумот (0.05%)
0.05%