февруари 19, 2018, 03:54:41 am

Општа статистика - RogerBrown

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
4 пораки
Вкупно започнати Теми:
4 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 0 пораки (0%)
  12 am
 • 0 пораки (0%)
  1 am
 • 0 пораки (0%)
  2 am
 • 0 пораки (0%)
  3 am
 • 0 пораки (0%)
  4 am
 • 1 пораки (25%)
  5 am
 • 0 пораки (0%)
  6 am
 • 0 пораки (0%)
  7 am
 • 0 пораки (0%)
  8 am
 • 0 пораки (0%)
  9 am
 • 1 пораки (25%)
  10 am
 • 0 пораки (0%)
  11 am
 • 0 пораки (0%)
  12 pm
 • 0 пораки (0%)
  1 pm
 • 1 пораки (25%)
  2 pm
 • 0 пораки (0%)
  3 pm
 • 0 пораки (0%)
  4 pm
 • 0 пораки (0%)
  5 pm
 • 0 пораки (0%)
  6 pm
 • 0 пораки (0%)
  7 pm
 • 0 пораки (0%)
  8 pm
 • 1 пораки (25%)
  9 pm
 • 0 пораки (0%)
  10 pm
 • 0 пораки (0%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Помош
3 пораки од вкупмо 4 пораки на членот (75.00%)
3
Банирани
1 пораки од вкупмо 4 пораки на членот (25.00%)
1

Најпопуларен форум према активност

Помош
3 пораки од вкупно 931 пораки на форумот (0.32%)
0.32%
Банирани
1 пораки од вкупно 892 пораки на форумот (0.11%)
0.11%