февруари 19, 2018, 03:55:57 am

Општа статистика - KaiPatters

Вкупно време поминато на форумот:
0 минути.
Вкупно пораки:
6 пораки
Вкупно започнати Теми:
6 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 0 пораки (0%)
  12 am
 • 0 пораки (0%)
  1 am
 • 0 пораки (0%)
  2 am
 • 1 пораки (17%)
  3 am
 • 1 пораки (17%)
  4 am
 • 0 пораки (0%)
  5 am
 • 0 пораки (0%)
  6 am
 • 0 пораки (0%)
  7 am
 • 1 пораки (17%)
  8 am
 • 0 пораки (0%)
  9 am
 • 1 пораки (17%)
  10 am
 • 0 пораки (0%)
  11 am
 • 0 пораки (0%)
  12 pm
 • 0 пораки (0%)
  1 pm
 • 1 пораки (17%)
  2 pm
 • 0 пораки (0%)
  3 pm
 • 0 пораки (0%)
  4 pm
 • 0 пораки (0%)
  5 pm
 • 1 пораки (17%)
  6 pm
 • 0 пораки (0%)
  7 pm
 • 0 пораки (0%)
  8 pm
 • 0 пораки (0%)
  9 pm
 • 0 пораки (0%)
  10 pm
 • 0 пораки (0%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

Support
2 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (33.33%)
2
Помош
2 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (33.33%)
2
Изветувања
1 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (16.67%)
1
Непотребни теми.
1 пораки од вкупмо 6 пораки на членот (16.67%)
1

Најпопуларен форум према активност

Помош
2 пораки од вкупно 931 пораки на форумот (0.21%)
0.21%
Непотребни теми.
1 пораки од вкупно 872 пораки на форумот (0.11%)
0.11%
Support
2 пораки од вкупно 2047 пораки на форумот (0.10%)
0.10%
Изветувања
1 пораки од вкупно 21111 пораки на форумот (0.00%)
0.00%